Bếp Vũ Sơn – Vinhomes Grand Park

  • Địa chỉ: Số 26 Đường M3 Khu Đô Thị Vinhomes Grand Park ,Quận 9 , TP Thủ Đức
  • Số điện thoại: 035 7536 025
  • Website: https://bepvuson.vn
Chia sẻ: