Cách đăng ký bảo hành

Sản phẩm được áp dụng chế độ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ Cách thức kích hoạt / Kiểm tra bảo hành điện tử:  
Nội dung Cú pháp Gửi số tổng đài
Kích hoạt bảo hành Quý khách nhắn tin: FMVN<dấu cách>[SerialNumber] 8077
Tra cứu bảo hành Quý khách nhắn tin: FMVN TC<dấu cách>[SerialNumber] 8077
  Ngoài ra, quý khách có thể kích hoạt và tra cứu bảo hành qua Website bảo hành của Fagor theo đường link: https://ewarranty.formathome.com.vn