Bếp Phương Nam – Tân Phú

  • Địa chỉ: 564 Luỹ Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, HCM
  • Số điện thoại: 0989665654
  • Website: http://bepphuongnam.vn
Chia sẻ: