Bếp Vũ Sơn – Kim Ngưu – Hà Nội

  • Địa chỉ: 300 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0981822822
  • Website: bepvuson.vn
Chia sẻ: