Bếp Vũ Sơn – Ninh Kiều – Cần Thơ

  • Địa chỉ: 369 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Ninh Kiều
  • Số điện thoại: 0911 676 989
  • Website: https://bepvuson.vn
Chia sẻ: