Bếp Vũ Sơn – Phú Nhuận

  • Địa chỉ: 326 Phan Đình Phùng, Phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 0934363626
  • Website: https://bepvuson.vn
Chia sẻ: