Bếp Vũ Sơn – Quận 2

  • Địa chỉ: 637 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 0934363626
  • Website: https://bepvuson.vn
Chia sẻ: