Bếp Vũ Sơn – Quận 6

  • Địa chỉ: 337B Đ. Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 0934353232
  • Website: https://bepvuson.vn
Chia sẻ: