Bếp Vũ Sơn – Quận 7

  • Địa chỉ: 71 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 0934363626
  • Website: https://bepvuson.vn
Chia sẻ: