Bếp Vũ Sơn – Tân Bình

  • Địa chỉ: 262 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 0939788282
  • Website: https://bepvuson.vn
Chia sẻ: