Chế độ giặt sơ

Đối với những loại quần áo bẩn nhiều, tính năng giặt sơ (Pre-wash) sẽ tối ưu được hiệu quả giặt của bạn. Prewash là một chức năng giặt vô cùng tinh tế và không gây hại hay ảnh hưởng gì đến quần áo, thậm chí cả những loại vải thô
Chia sẻ: