Chế độ yên lặng

Chế độ yên lặng sẽ giảm 2 dB so với mức tiếng ồn tiêu chuẩn (Eco). Hiệu quả vệ sinh không giảm xuống mà vẫn đảm bảo tiếng ồn vận hành thấp.
Chia sẻ: