Chọn mức độ bẩn của quần áo khi giặt

Bạn có thể giặt quần áo trong thời gian ngắn hoặc dài hơn, ở nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn bằng cách chọn mức độ bẩn, tùy thuộc vào độ bẩn của đồ giặt. Mức độ bẩn được đặt tự động trong một số chương trình giặt. Bạn có thể thay đổi theo ý muốn của mình. Lưu ý: Nếu không chạm vào nút chọn mức độ bẩn của quần áo, điều đó có nghĩa là không có bất kỳ thay đổi nào về việc chọn mức độ bẩn trong chương trình giặt đã chọn
Chia sẻ: