Cổ xoay 360 độ

Cổ xoay linh hoạt, tối đa không gian rửa
Chia sẻ: