Cửa khổng lồ

Đường kính cửa máy giặt lớn hơn giúp cho việc lấy đồ giặt vào và lấy ra dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là khi giặt chăn, ga và khăn tắm.
Chia sẻ: