Hẹn Giờ Khởi Động Máy Sấy

Bạn có thể hẹn giờ khởi động chương trình sấy bằng cách chọn khoảng thời gian từ 1 đến 23 giờ. Sau đó, nhấn nút Bắt đầu/ Tạm dừng để kích hoạt hẹn giờ. Khi đến thời gian đã cài đặt, chương trình được chọn sẽ tự động bắt đầu. Trong suốt thời gian hoãn, các tùy chọn tương thích với chương trình có thể được kích hoạt/ hủy. Nếu nhấn giữ nút hẹn giờ, thời gian hoãn sẽ thay đổi liên tục.
Chia sẻ: