Hoàn hảo cho bếp từ

Bạn muốn biết nồi có phù hợp với bếp từ? Hãy nam châm để kiểm tra, dùng một thỏi nam châm đặt dưới đáy nồi, nồi có thể sử dụng được cho bếp từ nếu nam châm và đáy nồi hút nhau. Đáy nồi Format được thiết kế hoàn hảo cho các dòng bếp từ với loại vật liệu có đặc tính nhiễm từ cơ bản - inox 403
Chia sẻ: