Khóa trẻ em khi sấy

Tùy chọn Khóa Trẻ Em để tránh việc vô tình thay đổi cài đặt chương trình khi nhấn các nút trong suốt thời gian sấy. Để kích hoạt tính năng này, nhấn đồng thời các nút “Tùy Chọn”( Options) và “Chống Nhăn” (Anticrease) trong 3 giây. Khi tính năng này được kích hoạt, tất cả các nút sẽ bị vô hiệu hóa. .Khóa Trẻ Em sẽ không tự động tắt khi kết thúc chương trình sấy. Để hủy tính năng này khi hoàn tất chương trình, xoay nút chương trình đến vị trí "Tắt" (Off). Sau đó, xoay nút chương trình đến vị trí đầu tiên, nhưng chế độ Khóa Trẻ Em vẫn hoạt động .Để hủy chế độ này, cần nhấn đồng thời các nút “Tùy Chọn”(Options) và “Chống Nhăn”(Anticrease) trong vòng 3 giây. Khi kích hoạt/ hủy tính năng Khóa Trẻ Em, “CL” sẽ hiển thị trên màn hình trong 2 giây, sau đó tắt; và đồng thời sẽ phát ra âm báo. Cảnh báo: Khi máy đang hoạt động hoặc Khóa Trẻ Em đã được kích hoạt, nếu bạn xoay nút chọn chương trình, sẽ nghe thấy âm báo, và “CL” sẽ xuất hiện trên màn hình trong 2 giây, sau đó tắt. Thậm chí, nếu bạn xoay nút để chọn chương trình khác, chương trình trước đó vẫn sẽ tiếp tục chạy. Để chọn chương trình mới, bạn cần hủy chế độ Khóa Trẻ Em, sau đó xoay nút để chọn chương trình mong muốn.
Chia sẻ: