Khóa trẻ em trên màn hình điều khiển

Tính năng Khóa Trẻ Em sẽ cho phép khóa các nút ấn, giúp chu trình giặt không vô tình bị thay đổi ngoài ý muốn. Để kích hoạt tính năng này, hãy nhấn giữ đồng thời nút 6 và 7 trong ít nhất 3 giây. ‘’CL’’ sẽ nhấp nháy trên màn hình điện tử trong 2 giây khi tính năng Khóa Trẻ Em được kích hoạt. Nếu không có nút nào được nhấn hoặc chương trình đã chọn bị thay đổi bởi nút xoay hộp số chương trình trong khi tính năng Khóa Trẻ Em được kích hoạt, ký tự “CL” sẽ nhấp nháy trên màn hình điện tử trong vòng 2 giây. Nếu tính năng khóa trẻ em đang hoạt động và một chương trình giặt đang chạy, khi nút xoay chương trình được chuyển sang vị trí “Tắt” và một chương trình khác được chọn, chương trình đã chọn trước đó sẽ tiếp tục chạy từ vị trí đã dừng. Để hủy chế độ Khóa Trẻ Em, hãy nhấn giữ đồng thời nút 6 và 7 trong ít nhất 3 giây cho đến khi ký tự “CL” trên màn hình điện tử biến mất.
Chia sẻ: