Sấy Các Loại Vải Mỏng

Các loại vải mỏng sẽ được sấy với thời gian lâu hơn ở nhiệt độ thấp.
Chia sẻ: